Oslava narozenin " Blaženky"

I když se nemá u žen uvádět jejich věk, dne 6.2.2016 se celý soubor setkal za účelem oslavy naší členky paní Blaženy Žádníkové. Nikdo by to do ní neřekl, že tyto narozeniny slavila již po 70 té.

Soubor si pro ni připravil krásný pořad ( parodii) " Morava krásná zem "

V tomto pořadu zaznělo spoustu krásných přání, lidových písní i písně, které byly upravené k této příležitosti a jedna , která byla složena vedoucím souboru.

A tá naša Blaženka, chodí si jak panenka.

Když ona jde z kostelíčka, červeňajů sa jí líčka................

Fašank  2016

Fašanku, fašanku, zelený krušpánku,

nebudu ťa nosit , enom do fašanku....

Dne 7.2.2016  se uskutečnil fašankový průvod celou obcí . Krásné počasí dodalo kouzlo  k bujarému veselí tohoto svátečního odpoledne.

Průvod vyšel od Lideřovské zvonice  a cestou na Lidový dům zastavoval , zpíval a tancoval kde to jen bylo možné. Velmi krásného přijetí se průvodu dostalo na farním úřadě a pak i OU ve Vnorovech.

 Bylo vybráno na 160  kusů vajec, slaniny nepočítaně ! A těch dobrot - milostí, koblih a pití to teklo taky - horem spodem.... kam se člověk jen podíval.

Po všech zastávkách průvod přišel na Lidový dům, kde již byl očekáván CM Růža , dětským souborem Spineček a plným sálem hostí. Vystoupení dětí i CM bylo velmi hezké a vše dokreslilo i fašankové zpívání mužského sboru Spinek. Všem učinkujícím velmi děkujeme.Také velké poděkování

Po ukončení programu následovala volná zábava a ochutnávka fašankových specialit.Bylo to velmi dobré. A touto cestou ještě jednou děkujem všem, kteří tyto speciality přinesli. Také velké poděkování patří  panu Mokrému za spolupráci  LD při přípravě fašanku .