Historie

Krátká rekapitulace činnosti souboru v období let   2012 - 2014


Setkání s písničkou

Letošní přehlídku mužských a ženských sborů zkomplikovala dešťová přeháňka. Přes to byla atmosféra setkání výborná, pozvání přijali hosté z Ladné, Lanžhota, Prušánek a Korytné.

MFF Strážnice

V pátek jsme spolu s Vracovjany, Hradišťanem a CM Radošov zpívali a tančili ve vinařském areálu skanzenu, kde proběhla gratulace k 90. narozeninám pana Jaromíra Nečase.
V sobotu jsme účinkovali v pořadu " Vzaty do fonografu", který nesl podtitul Slovenské a moravské písně v nahrávkách Leoše Janáčka, Hynka Bíma a manželů Kyselkových. Programu se spolu s naším souborem zúčastnila i ženská spevácka skupina z Terchovej. Tento program  proběhl v malém koncertním sále na zámku. Odpoledne jsme se všichni vydali do průvodu městem..

MFF Východná.

 

30.6.-1.7.2012 MFF Východná

Dostali jsme milé pozvání od autorek pořadu "Vzaty do fonografu" na účinkování v rámci festivalu Východná.
V sobotu jsme vystupovali v evangelickém a v neděli po mši svaté v katolickém kostele. Jinak jsme si za úmorného vedra vychutnávali atmosféru tohoto věhlasného festivalu.

.

Blatnička

18.8.2012 Blatnička

Touto sobotou vyvrcholily oslavy 650 let trvání obce Blatnička. Konal se slavnostní krojovaný průvod obcí a poté následoval folklorní program na zahradě Tradic Slovácka.
Náš soubor ve svém vystoupením předvedl ukázku tradičních hodů s právem.

Strážnice

15.9.2012 Strážnické vinobraní

Zúčastnili jsme se již 14. ročníku Strážnického vinobraní, letos pořádaném ve znamení 710 let od první písemné zmínky o Strážnici.

Nový Hrozenkov

29.9.2012 Nový Hrozenkov

Každoročně římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově pořádá festival duchovní hudby s názvem Svatováclavské slavnosti. Letos byl pozván i náš ženský sbor, zazpívaly jsme několik písní z Božanova kancionálu. Dalšími účastníky festivalu byli pěvecké sbory ze Slušovic, z Valašské Polanky, sbor Collegium Bonum z Bílovce, pěvecký sbor Tristianus z Trstenej, folklorní soubor Hafera z Nového Hrozenkova a několik sólistů na housle, cimbál a varhany. Domů jsme si odvážely krásný umělecký i duchovní zážitek.

Louka

 2.12.2012 Louka

V místním kulturním domě se uskutečnil koncert s názvem "Tajemství adventu", na kterém spolu s námi zazpívaly sbory z Louky, Hroznové Lhoty a CM Capella z Kozojídek.

Narozeniny

4.4.2012 Oslava 50. narozenin Fr. Kolské

Oslava probíhala ve sklepě v Zarazicích a paní učitelce přišla popřát početná skupina hodně přerostlých školáků a školaček.

Slavnosti na mlatě .

11.-12.8.2012 Slavnosti na mlatě

Těmito dvoudenními slavnostmi vyvrcholily oslavy čtvrtstoletí našeho souboru.
Už ve čtvrtek jsme přivítali našeho hlavního hosta soubor Whakaari Rotorua z Nového Zélandu.
V pátek byli hosté přijati starostou a večer se nesl v duchu společného seznamování ve sklepě Václava Konečného.
Sobotního večerního programu se zúčastnily soubory Dopravár z Bratislavy, Jiskra z Plzně, Trio z chotára z Terchovej, slovenští gajdoši a fujaristé a hosté z Nového Zélandu.
Pořad sledoval i předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica.
Nedělní odpolední program vyplnil svým vystoupením soubor Štěpnička z Veselí, Spineček ze Vnorov a Spinek s pásmem "Škola zpěvu na pasinku" a "Krojovaná svatba".

.

Rok 2013  

Vnorovy

10.2.2013  Fašankový průvod dědinou

Vacenovice

7.4.2013 Vacenovice

Ženský sbor Marijánky z Vacenovic slavil 10. výročí vzniku. K tomuto výročí uspořádaly na místním kulturním domě setkání ženských sborů. Pozvání přijaly sbory z Vracova, Ratíškovic, Kunovic, Starého Hrozenkova, Charvatské Nové Vsi, Bulhar a Vnorov. Něco jsme zazpívaly a hlavně všem ukázaly, co se nosí pod krojem. Hlavně u mužské části obecenstva jsme sklidily úspěch.

Bratislava

19.4.2013 Bratislava

Neopakovatelný večer prožili účinkující i diváci ve velkých prostorách Kulturního domu Zrkadlový háj v Bratislavě-Petržalce při pořadu "Večer autentického folkloru regionu
Strážnicko - Kde réva zraje a kde se zpívá". Protagonisty této velkolepé akce byli jak zástupci folkorního dění Strážnicka - soubory Danaj ze Strážnice, Spinek ze Vnorov a Petrovjan z Petrova- tak i udržovatelé lidových řemeslných tradic a oficiální zástupci obcí / ing. Antonín Gazárek, Eva Mlýnková, MUDr. Vítězslav Pálenský, starosta městské části Bratislava-Petržalka / a konferenciér David Pavlíček.
Písně Strážnicka zazněly v celé své kráse, tanečníci představili typické tance a zvyky /čepení tří nevěst najednou s ukázkou svatebních krojů ze Strážnice, Petrova a Vnorov/. Závěr celého pořadu patřil svatebním obrázkům. Strážnice, Vnorovy a Petrov-tři obce a jejich obyvatelé, ti všichni společně vdechli život projektu, který  připravoval Jiří Tománek.
Divácký zájem o toto setkání byl i na bratislavské poměry mimořádný. Bylo vyprodáno. Významný slovenský choreograf Juraj Kubánka po představení prohlásil, jak se mu najednou před očima odvíjel nádherný film o prosluněné moravské krajině, kam se stále tak rád vrací.
To, co následovalo potom ve velkém společenském sále, předčilo všechny představy. Přes čtyři stovky návštěvníků byly pohoštěny tradičními lidovými jídly /slepičí polévka, křenová omáčka, pečené maso, knedle, znorovské krajance, strážnické pagáče, petrovské zázvorníky/. To všechno na místě uvařili nebo přivezli z domova sami účinkující. U výborného vína se večer odvíjel jako po másle: výuku tanců za doprovodu obou cimbálových muzik/ Strážničan a Růža/ střídaly diskuze s příznivci folkloru z obou stran hranice.
Tři autobusy účinkujících, plné kufrů s kroji, krabic s dobrotami, množstvím fotografií a propagačních tiskovin, tombolou a pracemi lidových tvůrců, to všechno přispělo k poznání regionu prezentovaného lidmi, kteří svůj kraj milují.
Zpracováno podle článku paní Anny Maděričové z Uherského Hradiště.

Vlčnov

26.5.2013 Vlčnov

Zúčastnili jsme se tradiční Jízdy králů, to znamená krojovaného průvodu obcí s vystoupením v přírodním amfiteátru.

Vnorovy- setkání s písničkou

9.6.2013 Setkání s písničkou

Letos poprvé se kvůli nepřízni počasí uskutečnil program na Lidovém domě. V pořadu vystoupili: mužský sbor z Ratíškovic, mužský sbor Malina z Kozojídek, ženský sbor Denica z Ostrožské Nové Vsi, ženský sbor Vlčnovské búdové umělkyně, ženský i mužský sbor z Kostelce u Kyjova, Spineček a Spinek.

Ostrožská Lhota

15.6.2013 Ostrožská Lhota

V místním parku nazvaným Hájek proběhlo Antonínkové sečení trávy. Úvod patřil vystoupením jednotlivých souborů: mužský sbor z Bojkovic, mužský sbor z Bánova, mužský sbor z Ostrožské Lhoty, ženské sbory ze Starého Hrozenkova, Ostrožské Lhoty a Vnorov a CM Harafica. Poté proběhla tradiční soutěž v sečení trávy a následně zpívání a besedování při zabijačkových specialitách a dobrém víně. Mile nás potěšilo přivítání od otce Miroslava Reifa, který si s námi i zazpíval.

Vnorovy - Mlat

10.-11.8.2013 Slavnosti na mlatě

Letošním zahraničním hostem slavností byl soubor lidových nástrojů z Kazachstánu. V sobotním večerním programu dále vystoupily soubory Lipina z Vracova a Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, večerním překvapením bylo Labutí jezero v podání našich žen a slovenské karičky v podání našich mužů.
Do nedělního pořadu jsme si kromě zahraničních hostů pozvali Spineček, hlavním bodem programu bylo pásmo o jarmarku.
Letošní slavnosti na mlatě byly také poslední, které se konaly na zahradě staré mateřské školy. Celý areál ustoupil stavbě penzionu pro seniory.

Velká Bystřice

8.9.2013 Velká Bystřice

O tomto víkendu se v městě ležícím nedaleko Olomouce uskutečnil již 23. ročník Mezinárodního folklorního festivalu s názvem "Lidový rok". Této akce se zúčastnila spousta významných folklorních souborů např. Javořina z Rožnova pod Radhoštěm, Podjavořičan z Telče, Suszanie z Horní Suché, Haná z Velké Bystřice, Šmykňa z Ostravy, Kintari z Prahy zastupující indonéskou kulturu a jiní.Snad jsme se mezi nimi s pásmy Svatební veselí, Na louce a Znorovské sedlcké neztratili.

Vnorovské hody s právem

15.-17.11.2013 Hody

Po dvou letech nám opět připadlo pořadatelství hodů. V pátek se na Lidovém domě uskutečnila taneční zábava se skupinou Artemis, v sobotu ráno se stavěla mája, večer proběhla hodová zábava s DH Šohajé, v neděli byla sloužená hodová mše svatá a odpoledne šel průvod od lidéřovské hospody pro stárka na muzeum / stárek nebyl ze Znorov / a ke stárce, na faru a k radnici. Večer opět hráli Šohajé a proběhla i vážně nevážná tombola.

Strážnice

30.11.-1.12.2013 Strážnice

Jako každý rok v tuto dobu proběhl ve strážnickém skanzenu předvánoční pořad s názvem "Radujme se, veselme se", který se snaží přiblížit adventní a vánoční čas tak, jak jej prožívali naši předkové. Po oba dva dny jsme procházeli areálem skanzenu a za doprovodu hudecké muziky jsme koledovali.

Rok 2014

Vnorovy

2.3.2014 Fašank

Letošní fašank se obzvlášť vydařil hlavně díky teplému a slunečnému počasí. Průvod vyšel od Lidového domu a skončil v lidéřovské hospodě, kde se podávala škvařežina a vyhrávala cimbálka.

Lanžhot

18.5.2014 Lanžhot

V Lanžhotě se kona další ročník Májového zpívání v sále restaurace Podlužan. V pořadu vystoupily ženské sbory z Kostic, Hroznové Lhoty, Vnorov a ženský a mužský sbor z Lanžhota. Na cimbál nás doprovázel pan František Šulák.

Radošovce - Slovensko

24.5.2014 Radošovce

Naši chlapi se zúčastnili přehlídky sborů ve slovenské obci Radošovce v krásném  prostředí mezi vinnými sklepy dobrým vínem a přátelskou atmosférou.

 Vnorovy

8.6.2014 Setkání s písničkou

Přehlídka mužských a ženských sborů se uskutečnila za velmi horkého počasí v areálu Ajax Lidéřovice. Zúčastnily se sbory z Radošovců, Rohatce, Blatnice, Hroznové Lhoty, Spinek a Spineček. Doprovázela cimbálová muzika Růža.

Strážnice

3.8.2014 Dožínky Strážnice

V areálu strážnického skanzenu jsme návštěvníkům představili dožínkový průvod k hospodářom s předáním věnce a následnou dožínkovou zábavou.

Blatnice pod Sv. Antonínkem

8.9..2014 Blatnické búdy

Večerní putování mezi  blatnickými  sklepy. Velmi krásná akce, muži byli velmi spokojeni. Zpívání, víno, co by jim ještě chybělo!

Šumperk

15.-17.8.2014 MFF Šumperk

Na tuto pro nás prestižní událost jsme se připravovali už od počátku roku. Do příjemného severomoravského města jsme dorazili autobusem už v pátek dopoledne. Ubytovali jsme se v domově mládeže spolu se soubory z Mexika, Gruzie a Thaj-wanu. Už po obědě se představili naši chlapi na Malé scéně v rámci přehlídky mužských sborů. Pak bylo do večera volno a vrcholem dne byl asi tříhodinový maraton vystoupení zahraničních souborů, který z důvodu deště musel být přesunut z hlavní scény do sálu kulturního domu. Zahraniční hosté přicestovali z Mexika, Thaj-wanu, Jižní Koreje, Ruska, Gruzie, Izraele, Německa a Slovenska. Na závěr večera byl připraven slavnostní ohňostroj.
Sobota byla pro nás hodně náročná. Už ráno v devět hodin byli zástupci souborů přijati starostou města, a před radnicí se řadil průvod účastníků festivalu, který následně prošel centrem města. Brzy po obědě měl náš soubor na Malé scéně svůj samostatný pořad s názvem "Soubor Spinek poněkud jinak". Tady jsme divákům předvedli naše pásma Praní prádla, Přehlídka krojového spodního prádla, chlapi předvedli klobúkový a zatancovali slovenské karičky. I přes menší počet diváků kvůli nepřízni počasí byl ohlas mimořádný.
Večer nás čekalo vystoupení v hlavním festivalovém pořadu "Až pudeš do světa, zastav se", následovala výuka lidových tanců, kterou jsme si všichni moc užili.
Neděle začala mší svatou na Velké scéně za účasti souborů, pak následoval na Malé scéně pořad, kde zpívali a tančili tuzemské soubory: Mionší Dolní Lomná, Suszané z Horní Suché, Šardičan ze Šardic, Kordulka ze Starého Poddvorova a Spinek. Odpoledne proběhlo závěrečné vystoupení. Následovalo balení krojů a cesta domů.
Organizátoři se o nás skvěle starali, odváželi jsme si nezapomenutelné zážitky.

Vnorovy

24.12.2014 Betlém na Faře

Každý rok na Štědrý den jsme na zahradě mateřské školy stavěli betlém v životní velikosti. A protože areál MŠ už neexistuje, domluvili jsme se s otcem Josefem, že postavíme betlém ve farské zahradě. Po půlnoční mši svaté se lidé jako jindy sešli ke zpěvu koled a přátelskému setkání. Na zahřátí se podával čaj nebo svařák.

Vnorovy

28.12.2014 Vánoční koncert

I letos jsme uspořádali vánoční koncert v kostele sv. Alžběty. Pozvání přijali ženské sbory z Lanžhota, Ostrožské Nové Vsi a schola ze Vnorov. Kvůli velmi chladnému a větrnému počasí přišlo méně lidí, ale snad si z koncertu odnesli příjemný zážitek. Výtěžek ze vstupného byl poslán televizi Noe. Po koncertě následovalo posezení s účinkujícími na faře.